Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen

16.12.2022

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueet aloittavat toimintansa suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäjänä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 1.1.2023 alkaen aiemmin Oulun kaupungin järjestämisvastuulla olleet oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös pelastustoimi siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde palvelee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan asukkaita. Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu jatkossa kuntien hoitamista tehtävistä muun muassa perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, vammaispalvelut sekä pelastustoimi. Lisäksi hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy aiemmin sairaanhoitopiirien vastuulla ollut erikoissairaanhoito.

Tutustu hyvinvointialueen verkkosivuihin osoitteessa www.pohde.fi.

Oululaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut tutuista hyvinvointikeskuksista

Uudistus toteutetaan, jotta palvelut voidaan järjestää asukkaiden tarpeita varten aiempaa paremmin. Tarkoituksena on vahvistaa ennalta ehkäiseviä palveluja ja perusterveydenhuoltoa, jotta ihmiset saisivat tarvitsemansa palvelut riittävän aikaisin ja kallista erikoissairaanhoitoa tarvittaisiin vähemmän. Hyvinvointialue kehittää palvelujaan tulevien vuosien aikana.

Ensi vuoden alussa palvelut eivät muutu oleellisesti. Oululaiset voivat asioida omassa hyvinvointikeskuksessaan kuten aiemminkin ja palvelut löytyvät tutuista paikoista ja puhelinnumeroista. Varatut ajat, potilaiden lähetteet sekä asiakas- ja potilastiedot säilyvät ja siirtyvät hyvinvointialueelle.

Pohteelle siirtyy kaupungilta noin 3700 työntekijää

Muutokset myötä Oulun kaupungin henkilöstöstä siirtyy noin 3700 työntekijää hyvinvointialueen palvelukseen. Luvussa ovat mukana Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijät. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä.

Kaupungin talousarviosta hyvinvointialueelle siirtyy toimintamenoja noin 790 miljoonaa euroa ja toimintatuloja 80 miljoonaa euroa. Kaupungin palvelukseen jää 1.1.2023 alkaen noin 7000 työntekijää ja kaupungin toimintamenot ovat silloin 726 miljoonaa euroa ja toimintatulot 179 miljoonaa euroa. Verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä 623 miljoonaa euroa.

Pohteen verkkosivut avautuvat vuoden vaihteeseen mennessä

Hyvinvointialueen uudet verkkosivut avautuvat 1.1.2023 mennessä osoitteessa www.pohde.fi ja www.pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi. Oulun kaupungin verkkosivuilla sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat sivut ovat luettavissa vielä alkuvuodesta, mutta tietoja ei enää aktiivisesti päivitetä.

Tutustu hyvinvointialueen verkkosivuihin osoitteessa www.pohde.fi.