Pohjoisen ohjelman neuvottelukuntaan Ari Alatossava ja varalle Mirja Vehkaperä - kaupunginhallituksen päätöksiä 12.2.2024

12.02.2024

 

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.2.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

 

1. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja viran haettavaksi julistaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Sivistysohjelman raportointi 2023. Merkittiin tiedoksi.

3. Kulttuuristrategian seuranta vuosina 2022 ja 2023. Merkittiin tiedoksi.

4. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman raportointi 2021-2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Hyvinvointisuunnitelman raportointi 2023. Merkittiin tiedoksi, edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

6. Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Oulun kaupungissa -ohjeen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

7. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2266, Rajakylän ja Taskilan kaupunginosat (Raja-Taskila). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Valtuustoaloite, Huomioidaan hankintaohjelmassa valvonta sekä hankintojen toteutumisen raportointi valtuustolle. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Asuntomessutoimikunnan toimenkuvan ja kokoonpanon päivittäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Nimeämispyyntö, Pohjoisen ja Itäisen Suomen ohjelmat, valmisteluryhmät ja neuvottelukunnat. Päätösesitys hyväksyttiin, jäseneksi nimettiin Ari Alatossava ja varajäseneksi Mirja Vehkaperä.

11. Valtuuston strategiaseminaari 26.2.2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.