Pohjoisen toimijat iloitsevat: Pohjoinen vahvasti esillä hallitusohjelmassa

16.06.2023

Pohjoinen ohjelma on kirjattu tänään julkaistuun Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. Pohjois-Suomen avaintoimijat, maakuntaliitot, kaupungit, korkeakoulut, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt ovat yhdessä edistäneet pohjoisen asiaa talven ja kevään ajan, kärkitavoitteenaan hallitusohjelmakirjaus pohjoisen asemasta koko Suomen kasvun, turvallisuuden ja kansainvälisen yhteistyön edistäjänä.

”Pohjoisen ääni on tunnistettu ja sitä on kuultu. Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä alueen kansanedustajien ja muiden vaikuttajien kanssa ja työ on tuottanut tulosta. Erityisesti se, että ohjelmaa tullaan toteuttamaan valtioneuvoston kanslian johdolla, siis päämisterin kanslian johdolla, on erittäin hyvä”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä.

”Pohjoinen ohjelma on ollut alueen kärkitavoite kansallisessa edunvalvonnassa. Olemme erittäin tyytyväisiä ja kiitämme kaikkia yhteistyöstä. Työ ei jää tähän. Seuraavaksi valmistaudumme ohjelman sisältöön vaikuttamiseen ja yhteistyöhön valtioneuvoston ja ministeriöiden kanssa”, kertoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

”Pohjoisen ohjelmalla olemme korostaneet alueen geopoliittisen merkityksen muutosta, taloudellisen kasvun mahdollisuuksia ja turvallisuutta.  Asia selkeästi kiinnosti Säätytalolla ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto oli kuultavana alueen tilanteesta ja pohjoisesta ohjelmasta kahteen kertaan”, sanoo vs. maakuntajohtaja Markus Erkkilä.

Hallitusohjelmassa on myös muita alueen edunvalvonnalle tärkeitä aiheita. Hallitusohjelmassa on kirjattuna Oulu-Liminka kaksoisraiteen toteutus, joka on ollut alueen pitkäaikainen tavoite. Pohjoisen liikenneinvestoinneista toteutuu myös Tornio-Kolari radan sähköistäminen. Pohjoisen merkitys logistiselle huoltovarmuudelle on tunnustettu. Lisäksi teollisuuspoliittisen strategian tekemisen tarvetta on pidetty pohjoisen näkökulmasta esillä. Myös TKI-rahoituksen painopisteistä ja jatkuvuudesta on ohjelmassa tärkeitä kirjauksia.  

Hallitusohjelma on pitkä ja tarkempi analysointi vie aikaa. Alueen toimijat ovat kuitenkin tyytyväisiä päätavoitteiden toteutumisen osalta.