Pyyryväisen osayleiskaava nähtävillä, tiedotus- ja keskustelutilaisuus 9.1.2024

19.12.2023

Pyyryväisen osayleiskaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa yleiskaavaa mahdollistamaan vihreän siirtymän teollisuuden sijoittuminen Ruskonselän teollisuusalueen ja Kalimeenojan koillispuolelle. Pyyryväisen alue rajautuu luoteessa Alakyläntiehen, kaakossa Kuusamontiehen ja lounaassa voimassa olevan yleiskaavan kehätievaraukseen Kuusamontieltä Alakyläntielle. Suunnittelualueen koillispuolelle jäävät Vasikkasuon laajat maa-ainestenotto- ja louhosalueet. Kaava-alueeseen sisältyy Jäälin ohikulkutien varaus ja Välikylän yrityspuisto.

Suunnittelualueelle tavoitellaan suuren mittakaavan vihreän siirtymän teollisuutta, mikä mahdollisesti edellyttää T/kem-kaavamerkintää. Kaavalla muutetaan voimassa olevia yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä vastaamaan paremmin tavoiteltavan yritystoiminnan tarpeisiin. Tavoitteena on saada alueelle tie- ja raideyhteys, 400 kV:n voimajohto ja/tai vetyputki.

Nähtävilläoloaika

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti 5.12.2023 § 571 kuuluttaa Pyyryväisen osayleiskaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Nähtävilläoloaika on 19.12.2023-23.1.2024. Kaavaa koskevat aineistot ovat esillä hankesivulla projektikaaviossa. Sähköiseen kaava-aineistoon voi tutustua myös Oulu 10 asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite Torikatu 10). Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteen otsikoksi: ”Mielipide: Pyyryväisen osayleiskaava, OAS”. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 23.1.2024:

  • Postiosoitteeseen: Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI tai
  • Käyntiosoitteeseen: Kansankatu 55 A tai
  • Sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 9.1.2024 klo 18–20 Ympäristötalolla, Solistinkatu 2, Kahvila Leeta (1 krs.). Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kaavan verkkosivulla tilaisuuspäivänä.

Lisätietoja suunnittelijoilta: 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus 

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, puh. 040 1685354 

Yleiskaavasuunnittelija Jarmo Pohjola, puh. 040 684 1844 

Kaavoitusassistentti Mila Laitala, puh. 040 5494408 

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@ouka.fi.