Rajakylän hoivan Sanninkoti muuttuu tehostetun palveluasumisen yksiköksi

24.11.2021

Oulun kaupungin Hyvinvointilautakunta päätti muuttaa kokouksessaan 23.11.2021  Rajakylän hoivan Sanninkodin sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon tehostetuksi palveluasumiseksi 1.5.2022 alkaen.

Oulun kaupungin strateginen tavoite on painottaa avohoitopalveluita. Palvelurakenteen painopistettä siirretään ja resursseja suunnataan kevyempiin avohoito- ja huoltopainotteisiin palveluihin. Vanhuspalvelulaki sekä hoidon ja palvelun laatusuositus ohjaavat ympärivuorokautisen asumisen kehittämistä tehostettuun palveluasumiseen. Muutoksen tarkoituksena on yksilöllisen sekä turvallisen asumisen ja hoidon yhdistämisen.

Rajakylän hoivan Sanninkoti (30 paikkaa) toimii tällä hetkellä sosiaalihuoltolain mukaisena laitoshoidon yksikkönä. Sanninkoti soveltuu hyvin tehostetun palveluasumisen yksiköksi tilojen vuoksi. Toiminnallista muutosta edesauttaa samassa kiinteistössä toimivat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Siirin palvelukoti, kirjasto, hyvinvointipiste sekä kehitysvammaisten tehostettua palveluasumista tuottava Taatontupa.

Muutoksella on vaikutuksia sekä Sanninkodin nykyisiin asiakkaisiin ja henkilöstöön. Asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen hoitoa ja palvelua vastaavan palvelupaikan palvelutarpeen arvion mukaisesti. Henkilöstölle muutoksen tueksi perustetaan työryhmä, johon kuuluvat muun muassa ammattiyhdistysten pääluottamusmiehet, työyhteisövaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, palveluesimies sekä palvelupäällikkö.

Info vanhusneuvostolle on pidetty 9.11.2021. Henkilökunnan info pidetään 15.12.2021. Sanninkodin omaisille pidetään infot 13.1.2022, sekä 16.2.2022. Omaisilla on mahdollisuus käydä tarvittaessa henkilökohtainen keskustelu palveluesimiehen ja palveluohjaajan toimesta. Sanninkodin muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi esitetään alkavan 1.5.2022.

Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksestä.