Tony Sjömanin muraali Raatin stadionin muurissa.
Tony Sjömanin muraali Raatin stadionin muurissa.

Rakennusvalvonta julkaisi Muraaliohjeen

Muraali eli julkisivumaalaus on esimerkiksi rakennuksen julkisivuun maalaamalla toteutettu taideteos – kuva, teksti tai niiden yhdistelmä. Muraaleilla on keskeinen rooli urbaanin kaupunkikuvan ja katutaiteen ilmentäjänä. Julkisivumaalauksien toteuttaminen vaatii luvan rakennusvalvonnalta.
08.02.2024

Kaupungin muraaoliohje avaa muraalien eli julkisivumaalauksien luvanvaraisuutta, lupatyyppejä sekä lupamenettelyn vaiheita ja lupaan tarvittavia tietoja. Tarkoituksena on sujuvoittaa muraalien lupaprosesseja sekä tukea taiteen ja kulttuurin tuomista osaksi Oulun katukuvaa ja kaupunkiympäristöä.

Tutustu tuoreeseen muraaliohjeeseen rakennusvalvonnan Määräykset ja ohjeet -sivuilla