Rakennus­val­von­tataksa ja alennus yksityis­henkilön lupamaksuun 1.1.-31.3.2022

03.01.2022

Rakennusvalvontataksa tuli voimaan 1.1.2022. Rakennusvalvontataksaan sisältyy edellisvuosien tapaan alennus yksityishenkilölle, kun lupaa haetaan ns. hiljaisena aikana talvella. Lisätietoa ja tarkemmat ehdot alennuksesta saa rakennusvalvontataksan liitteestä 1.

Rakennusvalvontataksa ja palvelumaksuhinnasto on luettavissa Luvat -sivun kohdassa Hinnat.

Alennuksen edelly­tykset

Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvonnan taksasta 25 prosentin alennuksen hakiessaan rakennus- tai toimenpidelupaa omakotitalolle tai pienemmälle hankkeelle, kun lupa haetaan 1.1.-31.3.2022  ja lupa on asiakkaan toimesta täydennetty lupavalmistelijan esittämien täydennyspyyntöjen osalta päätösvalmiiksi 30.4.2022 mennessä. 

Alennus koskee rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa.

Alennuksen voi saada yksityishenkilö, joka hakee rakennus-, toimenpide-, purku tai maisematyölupaa

  • omakotitalolle,
  • vapaa-ajan asunnolle tai
  • omakoti- tai vapaa-ajantontille sijoittuville
    • pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle, vajalle tai
    • muille toimenpiteille kuten esim. maalämpö.

Alennuksen voi saada sekä uudis- että korjausrakentamiseen.

Lupahakemukseen tarvittavat tiedot ja vastuuhenkilöt/ammattilaiset riippuvat hankkeen laajuudesta. Edellytetyt tiedot, vastuuhenkilöt, tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat tulee olla täydennettynä hakemukseen ennen hakemuksen jättämistä. Tarkoitus ei ole lähettää ns. tyhjää hakemusta, vaan hankkeen tulee olla todella suunniteltu.

Mikäli em. tietoja ja lupavalmistelijan edellyttämiä muita täydennyksiä ei ole 30.4.2022 mennessä tehty ja lupa ei ole siten päätettävissä, alennusta ei voi myöntää.