Rakentamisen yhteiset TopTen-käytännöt -seminaari 15.2.

Rakennusvalvonta, Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry ja Rakennustarkastusyhdistys RTY ry järjestävät TopTen-seminaarin 15.2. klo 12-17 OSAO:n Auditoriossa Kotkantiellä. Tilaisuudessa esitellään uudistunut TopTen-alusta ja keskustellaan TopTen-käytännöistä niin suunnittelijan, viranomaisen kuin rakennuttajan näkökulmasta. Lisäksi kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja uudesta rakentamislaista ja rakentamislakioppaasta.
17.01.2024

Rakentamisen säädökset ovat merkittävässä muutosvaiheessa. Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja useita uusia lakiin liittyviä asetuksia on valmisteilla. Uusi laki ja asetukset vaativat kaikilta rakentamisen osapuolilta paljon uuden oppimista. Oppimisen ja oman työn avuksi tarvitaan uusia oppaita ja konkreettisia käytännön tulkintaohjeita, jotka helpottavat, selkeyttävät, yhdenmukaistavat ja säästävät aikaa käytännön työssä. 

TopTen- eli rakentamisen yhteiset käytännöt on tehty työkaluksi auttamaan rakentamisen eri osapuolia - rakennuttajia, suunnittelijoita, viranomaisia ja rakentajia - toteuttamaan säädösten vaatimukset käytännössä. TopTen-alustan kehitysprojekti valmistui vuoden 2023 lopussa ja sen myötä on luotu hyvä valmius jatkaa yhteistä työtä uuden lain ja asetusten vaatimusten jalkauttamiseksi käytäntöön.

Katso tilaisuuden ohjelma ja ilmoittaudu mukaan. 

Yleisen osuuden jälkeen klo 15-17 tilaisuus jatkuu rakennusvalvontaviranomaisten kesken pidettävällä palaverilla, johon ovat tervetulleita kaikki viranomaiset.

Aika: Torstai 15.2. klo 12-15, viranomaispalaveri klo 15-17
Paikka: Kotkantie 1 (OSAO:n kampus), Auditorio 1