Ritaharjuntien liikennejärjestelyiden rakentaminen on aloitettu

04.03.2022

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Ritaharjuntiehen liittyvien liikennejärjestelyiden rakentamisen. Kohteen pääurakoitsijana toimii Säävälät Oy.

Rakentaminen on aloitettu helmikuun lopussa ja työt valmistuvat syyskuussa 2022. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan.

Katujen rakentaminen liittyy Ritaharjuntienvarren työpaikka-alueen asemakaavamuutokseen ja tulevaan Nokian toimitilojen rakentamiseen. Hanke sisältää asemakaavan mukaisen uuden Ritaharjuntien katuosuuden rakentamisen. Hankkeeseen sisältyy myös kiertoliittymän rakentaminen uuden Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen sekä kuntoradan alikulkukäytävä.


Kartta Ritaharjuntien rakentamisesta (pdf)