Karttakuva asemakaavamuutosalueen sijoittumisesta Laakeritien ympäristöön

Ruskon Laakeritien ja sen lähiympäristön asemakaavamuutoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 25.4.2024

11.04.2024

Ruskon kaupunginosassa, osoitteessa Laakeritie 5, 7 ja 9, on vireillä asemakaavan muutos.
Asemakaavan muutosalueena on Ruskon kaupunginosan korttelin 13 tontit 6, 3 ja 5 sekä osa
korttelin läheisyydessä olevista puisto- ja katualueista. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle. Työn aikana tutkitaan, paljonko korttelin 13 läheisistä puistoalueista olisi mahdollista ottaa osaksi tulevaa kaupan tonttia ja saadaanko alueelle suunniteltua uusi katuyhteys Laakeritieltä Konetielle, mikä on kaupan toteutuksen edellytys.

Asemakaavan muutos on alkuvaiheessa, ja hankkeesta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista, tavoiteaikataulusta, kaavan vaikutusten arvioinnista sekä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan pääset tutustumaan ennakkoon hankkeen sivuilla
Laakeritie 5, 7, ja 9 | Oulun kaupunki (ouka.fi)

Hankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 17.00 Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2. 

Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä.  Linkki tilaisuuteen julkaistaan hankkeen sivuilla sekä tässä uutisessa tilaisuuspäivänä.

Pääset liittymään teams-kokoukseen tästä.

Mikäli tarvitset tukea etäosallistumiseen, ole yhteyksissä; 
vuorovaikutussuunnittelija Pauliina Sutela p. 040 523 4327, pauliina.sutela@ouka.fi.

Tervetuloa!