Samalta viivalta Oulu – yhteisöt ratkaisemassa lapsiperheköyhyyttä -tapahtuma Aleksinkulmassa 1. kesäkuuta

25.05.2023

Lapsiperheköyhyys koskettaa Oulussa 5250 lasta. Millaisia vaikuttavia ratkaisuja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi voimme löytää yhdessä? 

Oulun kaupunki ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla kutsuvat oululaisia mukaan torstaina 1.6. kello 8.45–15 Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9) pidettävään Samalta viivalta Oulu – Yhteisöt ratkaisemassa lapsiperheköyhyyttä -tapahtumaan. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat jakaa ideansa lapsiperheköyhyyden ratkaisemiseksi ja tehdä hyvää yhteisölleen, erityisesti oululaisille lapsille, nuorille ja perheille.

Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Seppo Määttä. Päivään on lupautunut mukaan agentteja, jotka ovat oman alansa aktiiveja ja jotka haluavat haastaa meistä jokaisen miettimään uusia ideoita. Agentteina mukana ovat toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen Oulun kulttuurisäätiöstä, kehitysjohtaja Mikko Oranen Hoivatie Oy:stä, eduskunta-avustaja Aleksanteri Kekonen, valmentaja Juha Malinen, asiantuntija Niina Jääskeläinen Auta Lasta ry:stä, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi OSAO:sta sekä Ottawan poliisipäällikkö ja entinen senaattori Vernon White Kanadasta.

Tavoitteena löytää ratkaisuehdotuksia lapsiperheköyhyyden poistamiseksi

Tapahtuman taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyttä ja sen negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin yhteistyössä Itlan kanssa.

Kesäkuun tilaisuudessa kerrotaan lapsiperheköyhyydestä, sen tutkituista vaikutuksista sekä vuonna 2023 käynnistyneestä Samalta viivalta Oulu -ohjelmasta. Oulussa on vuodesta 2019 lähtien kehitetty yhteisövaikuttavuuteen perustuvaa ylisektorista verkostotyön toimintatapaa lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Periaatteena on reagoida varhain ja yhdessä, jotta perheessä ilmenneet haasteet eivät vaikeudu.

Tilaisuuden tavoitteena on kerätä oululaisten kanssa ideoita ja ratkaisuehdotuksia erityisesti lapsiperheköyhyyden poistamiseksi - kutsua yhteisöt mukaan ratkaisemaan lapsiperheköyhyyttä. Luvassa on inspiroiva päivä yhdessä Oulun kaupungin, Itlan, tilaisuuteen kutsuttujen agenttien ja osallistujien kanssa.

Katso tapahtuman ohjelma

”Suomessa yli 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyydessä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että köyhyys vaikuttaa negatiivisesti lasten kehitykseen ja lapsiperheiden arkeen. Vaikka meillä on jo paljon tietoa lapsiperheköyhyyden seurauksista, ei meillä ole riittävää ymmärrystä sen taustatekijöistä, ja kaikkein vähiten meillä on kokeiluja ongelman ratkaisemiseksi tai negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi”, Itlan tutkimusprofessori Tiina Ristikari kertoo.

Samalta viivalta Oulu on osa Itlassa vuodesta 2021 toiminutta Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen tutkimus- ja kehittämisohjelmaa, jossa selvitetään lapsiperheköyhyyden taustatekijöitä sekä sosiaaliturvan, hyvinvointipalvelujen ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vähentää köyhyyttä ja ehkäistä köyhyydestä aiheutuvia ongelmia.