Sara Wacklinin puiston ja pelikentän rakentaminen käynnistyy heinäkuussa

06.07.2023

Myllytulliin toteutettavaan Sara Wacklinin puistoon rakennetaan nurmialueet, istutuksia sekä pieni tekonurmipintainen pelikenttä. Puistoon rakennetaan myös kerrostalojen pelastustienä toimivat jalankulku- ja pyöräilyväylät. Rakentaminen alkaa 10.7.2023, ja töiden on tarkoitus valmistua viimeistään lokakuussa.

Osa tonteilla sijaitsevista kulkuväylistä toteutetaan väliaikaisina ja murskepintaisina keskeneräisten talorakennushankkeiden takia. Työmaa-alue rajataan työmaa-aidoin, kuitenkin niin, että kulku valmiille asuinkiinteistöille ja pysäköintikellariin mahdollistuu.