Sivakalle ja Oulun Pysäköinnille esitetään suunnitteluvarausta Asemakeskuksen alueelle

24.04.2024

Oulun Sivakka Oy ja Oulun Pysäköinti Oy hakevat suunnitteluvarausta Oulun asemakeskuksen eteläpuoliselle alueelle. Yhtiöt suunnittelevat tonteille vuokra-asuntoja, pysäköintitaloa sekä linja-autoasemaa.

Jos suunnitelmat etenevät toivotulla tavalla, kaupungin omistamat yhtiöt toteuttaisivat käytännössä Oulun uuden Asemakeskuksen rakentamisen ensimmäisen vaiheen.

Alueen suunnittelussa kaupungin keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa:

  • alueesta tulee luoda arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus
  • alueen liikenteellisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla sujuva liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, henkilöratapihaan, katuihin ja sujuvaan kevyen liikenteen yhteyteen keskustan ja Raksilan välille
  • pysäköinti toteutetaan Oulun Pysäköinti Oy:n omistukseen rakennettavaan pysäköintitaloon 
  • alueelle tulee sijoittua asumista, liiketilaa ja kaupunkilaisille tarjottavia palveluja
  • alueelle sijoittuu myös linja-autoasema odotustiloineen

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2025 saakka.

Asiasta päätettiin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 23.4.2024. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginhallitus toukokuussa 2024.

Kartta alueesta