Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilojen käyttöä kerho- ja kokoontumistiloina laajennetaan syyskuusta alkaen

19.06.2024

Päiväkotien, koulujen, kirjastojen ja yhteisötoiminnan käytössä olevien tilojen yhteiskäyttöä laajennetaan syksyllä. Tiloja annetaan 1.9.2024 alkaen maksutta järjestöille, yhdistyksille ja asukasryhmille kerho- ja kokoontumistiloiksi. 

Kaupungin käytössä olevissa tiloissa voidaan tehostaa tilankäyttöä aina silloin, kun varsinainen toiminta tiloissa on päättynyt, kuten ennen ja jälkeen koulupäivien, iltaisin ja viikonloppuisin sekä loma-aikoina. Kirjastoissa ja yhteisötoiminnan käytössä olevissa tiloissa käyttöä voidaan laajentaa myös aukioloaikoina. 

Lähtökohtana tilojen avaamiselle on yhdenvertaiset tilojen käytön periaatteet ja maksuttomuus (pois lukien liikuntasalit). Tilojen käytön periaatteet sovitaan kohdekohtaisesti. Tilat varataan kohdekohtaisesti sovitun yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilö huolehtii avaimista, ovi- ja hälytyslaitteiden koodeista sekä käy varaajan kanssa läpi kohteen pelisäännöt.

Kunkin kohteen omilla kotisivuilla kerrotaan jatkossa, mitä tiloja on varattavissa. Lisäksi yhteisötoiminnan sivuilta löytyy yleistietoa tilojen varaamisesta, sekä kerrotaan, mistä varattavien tilojen tiedot löytyvät.