Stora Enson miljardi-investointi parantaa Oulun elinvoimaa

21.10.2022

Stora Enson miljardi-investointi parantaa Oulun ja koko Pohjois-Suomen elinvoimaa ja kilpailukykyä. ”Investoinnilla on merkittävät työllistävät vaikutukset Oulun alueella. Uusien työpaikkojen määrä Oulun tehtaalla tulee olemaan noin 300.  Lisäksi epäsuorasti työllistyy Storan Enson arvion mukaan noin 1 500 henkilöä.”, kaupunginjohtaja Päivi Laajala iloitsee.

Nyt kun Stora Enson investointi toteutetaan, raide- ja maantieliikenteessä liikennemäärät kaksinkertaistuvat vuonna 2025. Poikkimaantien investointi on todettu erittäin tärkeäksi. Tien leventäminen on suurinvestoinnin kannalta välttämätöntä ja ensi vuoden valtion talousarvion esitykseen sisältyvä tien rakentamispäätös on yhtiölle vahva signaali yhteiskunnan tuesta.  Oulun kaupunginjohtajan vuoden 2023 talousarvioesityksessä on varattu kaupungin rahoitusosuus Poikkimaantien rahoittamiseen.

Koko Suomen teollinen kasvu tapahtuu nyt pohjoisessa.  Jopa 70 prosenttia Suomen luonnonvaroihin perustuvista uusista suurteollisuuden investoinneista kohdistuu Pohjois-Suomeen. Lisäksi on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä pohjoisessa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa toteutetaan eri toimialoilla 160 miljardin investoinnit.

Pohjois-Suomen investointien toteutuminen edellyttää valtiolta investointeja myös pohjoisen väyläverkkoon teille, satamiin ja raiteille. Esimerkiksi Liminka-Oulu-kaksoisraiteen tarve on nyt erityisen suuri. Lisäksi maantieverkon investointeja Pohjois-Suomeen tarvitaan kaikilla tieverkon tasoilla, jotta pohjoisen teolliset investoinnit voivat toteutua kannattavasti. Suomen kasvun ja pohjoisen teollisten investointien toteuttamiseksi tarvitaan jatkossakin yhteiskunnan tukea.