Tervetuloa Meri-Pohjolan opistopiirin tietosuojaa, tietoturvaa ja medialukutaitoa käsitteleville maksuttomille etäluennoille

01.02.2023

Meri-Pohjolan opistopiirin Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa JODY-hanke järjestää kolme etäluentotilaisuutta tietoturvasta, tietosuojasta ja medialukutaidosta. Luennot järjestetään teams-välitteisesti ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Tietosuoja - etäluento 14.2.2023 klo 10.00–10.45

Kaikissa EU-maissa alettiin soveltaa henkilötietojen käsittelyä säätävää lakia 2018. Tämä tietosuoja-asetus eli GDPR vaikuttaa siis siihen, kuinka ihmisten henkilötietoja voidaan käyttää.

Tällä luennolla käsitellään tietosuojaa yleisellä tasolla. Käydään läpi mitä GDPR tarkoittaa, mitä se yleisellä tasolla vaatii organisaatioilta ja miten kansalaisopiston opettajan tulee asetus huomioida omassa toiminnassaan. Luennolla kerrotaan mikä kaikki on henkilötietojen käsittelyä sekä se, mitkä tiedot ovat henkilötietoja.

Ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=23277 

Tietoturva - etäluento 17.3.2023 klo 13.00–14.30

Tietojenkalastelu, roskapostit, huijaukset, haittaohjelmat, digitaalisten laitteiden väärinkäytös ja moni muu keskeinen tietoturvallisuuden aihealue vaatii tänä päivänä huomiotamme ja meidän on osattava varautua erilaisiin uhkakuviin. Tällä etäluennolla käydään läpi sitä, miksi tietoturva on tärkeää. Puhutaan myös siitä, miten voimme estää omalla toiminnallemme tietoturvan vaarantumisen ja kuinka toimia, jotta salasanamme ja tietomme ovat mahdollisimman hyvin turvattu. Entä mitä tulee huomioida verkossa asioidessa?

Ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=23262

Medialukutaito - etäluento 31.3.2023 klo 13.00–14.30

Tänä päivänä elämme median ympäröimänä ja erilaiset mediat ovat jatkuvasti läsnä elämässämme. Niinpä medialukutaidosta on tullut keskeinen kansalaistaito, jonka merkitys korostuu yhä enemmän paitsi yksityis- myös työelämässä. Luennolla kerrotaan siitä mitä media on, sekä tutustutaan muutamiin peruskäsitteisiin. Perehdytään siihen, onko mahdollista tunnistaa luotettava tietolähde sekä miten kuvilla pyritään piilovaikuttamaan. Käymme läpi sitä, miten voi tunnistaa millainen rooli medialla on omassa elämässä, näin on mahdollista huomata mitkä ovat ne medialukutaidon osa-alueet, jotka ovat itselle olennaisimmat.

Ilmoittautuminen: https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=23274

Luennot ovat osa hankkeen tietoturvaan ja medialukutaitoon liittyviä kokonaisuuksia, jotka on mahdollista suorittaa opintopistekursseina. Lisätietoa luennoista ja Jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa - JODY - hankkeesta Meri-Pohjolan opistopiirin sivuilla: www.meripohjolanopistopiiri.fi ja opistopiirin projektikoordinaattorilta.

Kädet tietokoneen näppäimistöllä