Tervetuloa virtuaalikävelylle Oulun kaupungin metsiin ja antamaan palautetta 10-vuotissuunnitelmasta

01.12.2022

Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa päivitetään parhaillaan vuosille 2023–2033. Eri metsänkäyttäjien tarpeita ja toiveita kuunnellaan suunnitelman laatimisessa tarkoin. Seuraavana vuorossa on kaikille avoin virtuaalinen metsäkävely.

”Joulukuussa kutsumme tutustumaan Oulun lähimetsiin ja antamaan palautetta hoito- ja käyttösuunnitelman perusteista.” kertoo virtuaalikävelyllä retkioppaana toimiva metsätalousinsinööri Petri Korpela.

Petrin johdolla tutustutaan Oulun lähi- ja virkistysmetsiin. Virtuaalikävelyllä saa paljon tietoa myös muista metsistä. Kävelyllä esiteltävät hoidon ja käytön tavoitteet ovat luonnoksia, joihin voi jokainen halutessaan antaa palautetta ja vaikuttaa.

Virtuaalikävelyllä tutustutaan metsiin ja retken lomassa annetaan palautetta

Kuntalaisia kutsutaan joulukuun ajan virtuaaliselle metsäkävelylle, jonka lomassa pyydetään palautetta hoito- ja käyttösuunnitelman perusteista. Retkiohjelmassa on muun muassa tutustuminen 11 metsäkohteeseen kuvien, äänitallenteiden ja esittelytekstien avulla. Retki on virtuaalinen, eli sen voi käydä läpi tietokoneella tai mobiililaitteella. Metsän tunnelmaan pääsee paremmin tietokoneella, kun kuvat näkyvät suurina. Kohteet on valittu niin, että niihin pääsee helposti tutustumaan myös maastossa tai tien varrelta. Kohteet Hiirosesta Hietasaareen voivat olla tuttuja esimerkiksi pyöräily- tai hiihtoreiteiltä.

Varaa sopiva aika ja lähde retkelle tästä linkistä: Tervetuloa virtuaalikävelylle Oulun kaupungin metsiin 

Tulokset kootaan yhteen tammikuussa ja niiden avulla tehdään päivitykset metsien hoito- ja käyttösuunnitelman luonnokseen.

”Tavoitteena on kartoittaa metsänkäyttäjien tarpeita ja toiveita laajasti. Osallistamisen kautta hankittu tieto tukee suunnitelman valmistelua poliittiseen päätöksentekoon.” kertoo maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi

Kaupungin metsille on monia tavoitteita

Oulu on Suomen suurin julkinen metsän omistaja valtion jälkeen. Uudessa suunnitelmassa halutaan huomioida entistä paremmin metsien hoidon ilmastovaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Suunnitelma antaa suuntaviivat ja rajoitteet, joiden avulla metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti. Valmistelua tehdään osallistavasti ja kuntalaisten näkökulmat ja mielipiteet ovat siinä tärkeällä sijalla. Työtä avustavana konsulttina mukana on ollut Tapio Palvelut Oy.

Edellinen 3.10. julkaistu tiedote: Oulun metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa pohjustettiin työpajassa