Terwa Towerin asemakaavan ja tonttijaon muutos hyväksyttiin, kaupunginvaltuuston päätöksiä 18.3.2024

18.03.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 18.3.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

1. Valtuuston kyselytunti

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2401, I kaupunginosan korttelin 38 tontti nro 5 (Terwa Tower, Kaarlenväylä 1, Meritori, Kaarlenaukio). Mikko Viitanen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 55-12.  Päätösesityksen hylkäämistä esitti Veikko Ervasti. Asiasta äänestettiin. Päätösesitys hyväksyttiin äänin 50-14, poissa 3 edustajaa.

3. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2496, Kiimingin kaupunginosa (Ahonkangas). Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2351, Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosat (Sarvikangas). Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Määrärahamuutos Alakylän koulun A-rakennuksen korvausinvestointi 2023–2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Määrärahamuutos Tietomaan perusparannus ja laajennus. Jukka Huotari esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja uuteen kilpailutukseen. Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 53-10, poissa 4. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Uuden varajäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Matti Rinnekangas.

8. Hallintosäännön muuttaminen 1.4.2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloitteet.