Terwa Towerin valmisteluvaiheen neljä luonnosta on tulossa nähtäville

29.04.2022

Oulun keskeiselle paikalle Vänmanninsaareen sijoittuva tornihotellihanke, Terwa Tower etenee yhdyskuntalautakunnan 26.4. päätöksellä nähtäville. Hankkeen suuren kaupunkikuvallisen merkittävyyden vuoksi kaupunki on jakanut valmisteluvaiheen kahteen osaan.

Molemmissa valmisteluvaiheissa 1 ja 2 suunnitelmat ja luonnokset laitetaan julkisesti nähtävillä ja varataan asukkaille mahdollisuus keskusteluun ja kirjallisen mielipiteen esittämiseen. Nähtävänäoloaikoina järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.  Kaikista ajankohdista tiedotetaan tarkemmin vielä erikseen.


Viistoilmakuva maankäyttövaihtoehdoista. Kuvat: Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy.

Valmisteluvaihe 1:ssä asetetaan nähtäville kuvassa näkyvät neljä maankäyttövaihtoehtoa.
Nähtävänäoloaika tulee olemaan 6.5. – 6.6.2022. Tiedotus ja keskustelutilaisuus järjestetään 19. toukokuuta kello 17 Teamsin välityksellä.

Mitä kaavavaihe tarkoittaa?

Kaavahankkeet ovat monivaiheisia. Valmisteluvaiheen tavoitteena on saada aikaiseksi asemakaavan muutosluonnos. Mikäli hanke etenee seuraa valmisteluvaihetta ehdotusvaihe ja lopuksi hyväksymisvaihe. 

Milloin on mielipiteiden aika?

Keskustelun, mielipiteiden ja vaikuttamisen kannalta keskeisiä ovat nähtävänäoloajat, joita on sekä valmistelu- että ehdotusvaiheissa.  Lisäksi järjestetään kaikille avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Nähtävänäoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus esittää mielipide kustakin kaavan vaiheesta.

Missä aineisto on nähtävänä?

Suunnitelmat ja luonnokset laitetaan nähtäväksi julkiselle ilmoitustaululle ouka.fi/kuulutukset ja hankkeen projektikortille.

Mistä saan tietää nähtävänäoloajat?

Nähtävänäoloajoista tiedotetaan lehti-ilmoituksissa ja ouka.fi -sivuston tiedotteissa, hankkeen projektikortilla sekä usein lisäksi Oulun kaupungin somekanavissa.

Lisätietoja päivitetään projektikortille, hakusanaksi 2401:
ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/suunnitelmat-ja-hankkeet (tiedot päivittyvät viiveellä)

Julkinen ilmoitustaulu: ouka.fi/kuulutukset