Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Linnanmaantien ja Holstinsalmentien katusuunnitelmista

03.11.2022

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat seuraavasti:

- Linnanmaantien, Kaitoväylän ja Tietolinjan tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään ti 8.11. klo 17 etänä teamsissä. Osallistu Linnanmaantien tilaisuuteen tästä linkistä.

- Holstinsalmentien tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään to 10.11. klo 17 Ympäristötalolla, Solistinkatu 2. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä teamsissä. Osallistu Holstinsalmentien tilaisuuteen tästä linkistä.

Linnanmaantie, Kaitoväylä ja Tietolinja liikennejärjestelyt

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Linnanmaan ja Teknologiakylän alueen kokoojakatujen liikennejärjestelyjen parantamissuunnittelun. Suunnittelualue sisältää kadut: Linnanmaantie, Kaitoväylä ja Tietolinja sekä alueeseen liittyvät jalankulku- ja pyöräilyväylät sisältäen Linnabaanan ja Ritaharjuntien baanan yhdistävän Ritabaanan suunnittelun. Suunnittelualue käsittää myös Linnanmaan eritasoliittymän, etelän suunnasta tulevan rampin sekundääriliittymän.

Suunnittelualueelle laaditaan katujen rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy, vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusimista sekä katuvalaistuksen uusiminen. Suunnittelussa pyritään huomioimaan olemassa olevien suurten puiden säilyminen. Katujen liikennejärjestelyjen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä.

Lisätietoja Linnanmaantien, Kaitoväylän ja Tietolinjan liikennejärjestelyjen projektikortilta.

Holstinsalmentie välillä Vellamontie-Hietasaarentie, katu- ja ympäristösuunnittelu, Hietasaari

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Hietasaaressa sijaitsevan Holstinsalmentien katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu Holstinsalmentie välillä Vellamontie – Hietasaarentie, Vellamontien ja Holstinsalmentien liikenneympyrät sekä Jaalakuja ja Mustasaarentie. Holstinsalmentien pohjoispuolelle suunnitellaan jalankulun ja pyöräilyn väylä (osa Nallibaanaa).

Suunnittelualueelle laaditaan katujen katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen rakentaminen. Katualueet tullaan käsittelemään kokonaan ja tonttien reunojen istutusten sijainnit tarkistetaan. Kadun peruskorjauksen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä sekä siistitään metsän reunoja. Katujen peruskorjauksen yhteydessä laiteomistajat peruskorjaavat verkostojaan, kuten esimerkiksi kaukolämpö, sähkönjakelu ja teleoperaattorit.

Lisätietoja Holstinsalmentien projektikortilta.