Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Madekosken ja Pikkaralan alustavista maankäytön suunnitelmavaihtoehdoista

01.06.2023

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.10.2022. Asemakaavasuunnittelu ollaan aloittamassa Madekosken ja Pikkaralan osalta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Madekoskella ja Pikkaralassa tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, joissa esitellään alueiden alustavia maankäytön suunnitelmavaihtoehtoja.

Madekosken tiedotus- ja keskustelutilaisuus maanantaina 19.6. klo 17–19 Madekosken koululla, Konttisentie 100, 90310 Oulu.

Pikkaralan tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 21.6. klo 17–19 Pikkaralan koululla, Vasantie 121, 90310 Oulu.

Alustavista maankäytön suunnitelmavaihtoehdoista kertoo kaavoitusjohtaja Kari Nykänen ja asemakaava-arkkitehti Eini Vasu.

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 1.6.2023.

Tervetuloa!