Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ahokankaan kaavaluonnoksesta 18.8.2022 klo 17 etänä

17.08.2022

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kiimingin Ahokankaan kaavaluonnoksesta järjestetään 18.8.2022 klo 17 etänä.

OSALLISTU AHOKANKAAN TILAISUUTEEN TÄSTÄ LINKISTÄ.

Viitesuunnitelma kaavaluonnoksesta

Kuva: Viitesuunnitelma kaavaluonnoksesta Harris-Kjisik Architects.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kiimingin kaupunginosan osaa, joka sijaitsee Kolamäen, Kaista-ahon, Isoahonkankaan ja Viitantien välisellä noin 58 hehtaarin alueella.
Kaavamuutos käynnistettiin kaupungin aloitteesta ja tavoitteena on mahdollistaa Oulun maankäytöntoteuttamisohjelman mukainen asuntotuotanto Kiimingin keskustan palveluiden läheisyydessä. Asumisen lisäksi alueelle osoitetaan varaus lähipalveluille sekä mahdollisesti vähäisessä määrin toimitilarakentamista. Kuusamontielle on tarkoitus osoittaa alikulkuyhteys sekä liittää kaavoitettava alue olemassa oleviin kävely-, pyöräily- ja ulkoilureitteihin. Suunnittelualue on suurelta osin kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta muutamaa yksityisen omistamaa kiinteistöä sekä Kuusamontietä, joka on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen omistuksessa.

Yhdyskuntalautakunta asetti Ahokankaan kaavaluonnoksen nähtäville ajalle 14.6 - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 341). Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja

Ahokankaan projektikortilta