Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Heikkilänkankaan pellot asemakaavan valmisteluaineistosta 15.2.2023

31.01.2023

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Heikkilänkankaan pellot asemakaavan valmisteluaineistosta järjestetään
15.2.2023 klo 17-19 Ympäristötalolla kahvila Leetassa, Solistinkatu 2. Tervetuloa!

Suunnittelualue sijaitsee Heikkilänkankaan kaupunginosassa, keskeisesti asemakaavoitettujen alueiden väliin jääneellä entisellä peltoalueella. Tavoitteena on täydentää aluerakennetta ympäristöönsä sopivalla pientalovaltaisella asuinrakentamisella nykyisen kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyydessä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyden ja kuntoreitin on tarkoitus jatkua Iinatin kaupunginosan puolelle. Suunnittelu sisältyy maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO 2022-2026), jossa suunnittelualue on omakotitalojen tontinluovutuksen osalta merkittävä. Suunnittelualue on n. 30 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa.

Heikkilänkankaan ja Iinatin kaupunginosien osia koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako (Heikkilänkankaan pellot) on nähtävillä 31.1. – 1.3.2023  Oulun kaupungin verkkosivuilla.  Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 1.3.2023 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

Uutinen on julkaistu ensimmäisen kerran 31.1.2023.

Lisätietoja hankkeen nettisivuilla.

Kartta