Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta 12.9.2023 klo 17-19 Kierikissä ja etänä

18.08.2023

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessa 6.6.2023 § 289 asettaa Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineiston ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtäville kuulemista varten. Nähtävilläoloaika on 15.8.-15.10.2023.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 15.8.-15.10.2023 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:
▪ Oulun kaupunki: nettisivulla ja Ympäristötalo, Solistinkatu 2, Oulu (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
▪ Ympäristöhallinto: nettisivulla ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu
▪ Iin kunta: viralliset ilmoitukset/kuulutukset ja asiointipiste, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii (aineistoon voi tutustua asiakastietokoneella)
▪ Pudasjärven kaupunki: ilmoitustaulu ja kuulutukset sekä Hyvän Olon Keskus Pirtti, Varsitie 1, Pudasjärvi ja Tekniset ja ympäristöpalvelut, Karhukunnaantie 6, Pudasjärvi

Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide osayleiskaavan valmisteluaineistosta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 15.10.2023 joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI. Mielipiteen otsikoksi: Muistutus OUKA/4651/10.02.02/2021.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Osayleiskaavan valmisteluaineistosta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 12.9. klo 17–19. Tilaisuus pidetään Kierikkikeskuksen auditoriossa osoitteessa Pahkalantie 447A, Oulu (Yli-Ii). Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.

Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus tästä.

Etälinkki julkaistaan myös kaupungin verkkosivulla  ja ympäristöhallinnon verkkosivulla.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 15.12.2023 mennessä. Lausunto asetetaan nähtäville edellä mainituille verkkosivuille.

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 18.8.2023.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Oulun kaupunki: Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen, matti.konttinen(at)ouka.fi, p. 040 168 5354
YVA- ja kaavakonsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, kaavoitus, projektipäällikkö Erika Brusila, erika.brusila(at)fcg.fi,  p. 041 731 3542;
YVA-menettely, projektipäällikkö Leila Väyrynen, leila.vayrynen(at)fcg.fi, p. 040 541 2306
Hankevastaava: Pahkakosken Energia Oy, Jaakko Leppinen, jaakko.leppinen(at)windelligence.com, p. 040 188 1297
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Timo Leikas, timo.leikas(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 135