Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Jäälin Näppärinkankaan asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta etänä 3.5. klo 17

14.04.2022

Jäälin Näppärinkankaan asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä tiistaina 3.5. klo 17

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Havainnekuva Näppärinkankaan alueesta ilmasta käsin katsottuna, pienellä taloja ja teitä ja puita

Havainnekuva: Sitowise

Asemakaavassa suunnitellaan Näppärinkankaalle uusi pientalovaltainen asuinalue ja virkistysalue reitistöineen. Samaan aikaan asemakaavan suunnittelun kanssa laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, hulevesien, liikunnan sekä energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on ollut Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024 (MATO). Suunnittelussa on huomioitu alueen liittyminen ympäröiviin alueisiin, katuihin ja reitistöihin sekä Jäälin palveluihin. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Jäälin Näppärinkankaan asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen sekä tonttijaon nähtäville 19.4.-19.5.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 19.5.2022 klo 15.30 mennessä joko postitse osoitteeseen Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi. Palaute on julkista.

Lisätietoja

Lue lisää Jäälin Näppärinkankaan asemakaavasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Tiedote on julkaistu ensimmäisen kerran 14.4.2022.