Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kasarmintie 6:n asemakaavan muutosluonnoksesta etänä 21.4. klo 17

11.04.2022Myllytullin kaupunginosassa sijaitsevan Kasarmintie 6:n asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä torstaina 21.4.2022 klo 17.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä. 

 

Kasarmintie 6 havainnekuva ilmasta käsin kuvattuna.


Myllytullin kaupunginosassa sijaitseva tontti pyritään kehittämään pääasiassa toimitilarakentamisen käyttöön. Olemassa olevat rakennukset on tarkoitus korvata uudisrakennuksilla. Tontin käyttöä suunnitellaan yhteistyössä Oulun Energia Oy:n kanssa. Kaavan viitesuunnitelmassa (2022) alueelle esitetään 5–6-kerroksisia toimitilarakennuksia ja asuinrakennuksia.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Kasarmintie 6:n kaavaluonnoksen nähtäville ajalle 12.4.–11.5.2022. Pääset tutustumaan kuulutukseen Oulun kaupungin verkkosivuilla

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi. Palaute on julkista.

Lisätietoja

Lue lisää Kasarmintie 6:n asemakaavan muutosluonnoksesta hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.