Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kaukovainionportin kaavaluonnoksesta 17.8.2022 klo 17.30 etänä

15.08.2022

Kaukovainionportin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 17.8.2022 klo 17.30.

Osallistu tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen tästä linkistä.

Viitesuunnitelmakuva rakentamisesta, 5-6 kerroksinen kerrostalo

Kuva viitesuunnitelmasta: Rakennusteho Group Oy, Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy.

Kaukovainionportin kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa uusi vapaarahoitteinen asuinkerrostalokortteli Joutsentien, Merikotkantien ja Maakotkantien rajaamalle alueelle. Muutos perustuu yhdyskuntalautakunnan suunnitteluvarauspäätöksiin sekä Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan (yhdyskuntalautakunta 26.3.2013 § 198).  Kaavamuutos edistää yleiskaavan ja kaupunkistrategian toteuttamista. Alueelle voidaan rakentaa vajaa 200 asuntoa, joihin voi muuttaa noin 250 asukasta. Kaavaluonnoksessa alueelle esitetään 6–7-kerroksista pitkää, mutkittelevaa ja nauhamaista asuinkerrostaloa, joka sulkee sisäänsä etelään avautuvan pihan. Pysäköintipaikat sijoitetaan pääasiassa katoksiin Maakotkantien varrelle.

Yhdyskuntalautakunta asetti Kaukovainionportin kaavaluonnoksen nähtäville ajalle 28.6. - 31.8.2022. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja

Kaukovainionportin projektikortti