Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kulttuuriympäristön teemayleiskaavan luonnoksesta 9.2.2023

10.01.2023

Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaluonnosta ja valmisteluaineistoa esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa to 9.2.2023 klo 18-20 Ympäristötalon kahvila Leetassa, Solistinkatu 2. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä tästä linkistä. Tervetuloa!

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta (13.12.2022 § 684) on hyväksynyt Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan luonnoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville. Yleiskaava tarkastelee valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä muinaismuistoja koko Oulun alueella.

Teemayleiskaavan luonnos on nähtävillä 10.1.– 24.2.2023 mielipiteiden esittämistä varten Oulun kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 24.2.2023 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Otsikoksi OUKA/1345/2019. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

Lisätietoja kaavasta on luettavissa hankkeen nettisivuilla.

Uutinen on julkaistu ensimmäisen kerran 10.1.2023.

Kulttuuriympäristöt koostuvat rakennetusta ympäristöstä, kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä.