Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Oulun eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksesta 16.12.2021 klo 17 etänä

02.12.2021

Oulun eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etänä 16.12.2021 klo 17-19.

Osallistu tilaisuuteen tästä linkistä.

Havainnekuva Oivapisteestä

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Arkadi Oy.

Asemakaavan muutos koskee Perävainion kaupunginosan korttelin 54 tonttia nro 1 osoitteessa Visiolinja 38. Kaavamuutoksesta on tehnyt aloitteen Kiertokaari Oy. Kaavamuutoksessa on tavoitteena sijoittaa tontille Oulun kaupungin eteläinen Oivapiste-jäteasema, joka on keräyspiste kotitalouksien pääasiassa maksuttomille hyötyjätteille. Tavoitteena on jäteaseman kaupunkikuvallinen laadukkuus. Yhdyskuntalautakunta on tehnyt tontin nro 1 eteläosasta suunnitteluvarauksen Kiertokaari Oy:lle 14.1.2020 § 4.


Yhdyskuntalautakunta on asettanut Eteläisen Oivapisteen kaavaluonnoksen nähtäville 10.12.2021 - 14.1.2022 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja Eteläisen Oivapisteen projektikortilta.