Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Puu-Raksilan kaavaehdotuksesta 2.2.2023 klo 17-19 Ympäristötalon kahvila Leetassa

27.01.2023

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Puu-Raksilan kaavaehdotuksesta järjestetään 2.2.2023 klo 17-19 Ympäristötalon kahvila Leetassa, Solistinkatu 2. Tervetuloa!

Raksilan kaupunginosan kortteleita 29-34 koskeva asemakaavan muutos (Puu-Raksila) on käynnistetty Raksilan asukasyhdistys ry:n aloitteesta. Työn tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

Raksilan kaupunginosan osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako (Puu-Raksila, Teuvo Pakkalan koulu) on nähtävillä 27.1. – 27.2.2023  Oulun kaupungin verkkosivuilla www.ouka.fi/kuulutukset. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 27.2.2023 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

 Lisätietoja kaavaehdotuksesta liitemateriaaleineen on luettavissa hankkeen projektikortilta

Viistoilmakuva Puu-Raksilasta