Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Puu-Raksilan kaavaluonnoksesta 25.8.2022 klo 17-19

23.08.2022

Puu-Raksilan kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 25.8. klo 17-19.
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua

Yhdyskuntalautakunta asetti Puu-Raksilan kaavaluonnoksen nähtäville 1.7. - 2.9.2022 (yhdltk 14.6.2022 § 388). Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Asemakaavan muutos on käynnistetty Raksilan asukasyhdistys ry:n aloitteesta. Työn tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohessa tarkastellaan asemakaavan ajanmukaisuutta myös muilta osin.

Lisätietoja Puu-Raksilan projektikortilta

Viistoilmakuva Raksilasta kesällä