Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ritaportin kaavaluonnoksesta 17.8.2023 Honkapirtillä

14.08.2023

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ritaportin kaavaluonnoksesta järjestetään
17.8.2023 klo 17 Honkapirtillä, Pateniementie 86-88. Tervetuloa!

Asemakaava koskee Herukan ja Pateniemen kaupunginosien osia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella useampaa kaupunginosaa palveleva yleiskaavan mukainen keskustatoimintojen alue, jossa sijaitsee monipuolisesti kaupallisia ja muita palveluja mm. päivittäistavarakauppaa, erikoistavarakauppaa ja liikuntapalveluja. Lisäksi alueelle voi tulla muuta toimitilarakentamista. Tavoitteena on laadukas keskustamainen ympäristö viheralueineen. Tavoitteena on suunnitella alueesta helposti saavutettava myös muuten kuin henkilöautolla. Toiminnot sijoitetaan tiiviisti tukemaan jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Herukan ja Ritaharjun kaupunginosien osia koskeva asemakaavan luonnos ja tonttijako (Ritaportti) on nähtävillä 4.7. – 31.8.2023  Oulun kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 31.8.2023 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta.

Kuva: viitesuunnitelmakuva luonnosvaiheessa.

Viitesuunnitelmakartta