Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Sarvikankaan asemakaavan valmisteluaineistosta 22.5.2023 klo 17 Ympäristötalolla

05.05.2023

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 22.5.2023 klo 17-19 Ympäristötalon kahvio Leetassa, osoitteessa Solistinkatu 2.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden, ympäristöönsä sopivan sekä ympäristönsä toiminnot ja arvot huomioon ottavan pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen Hiukkavaaran keskuksen jatkeeksi. Suunnittelualue on n. 102 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa.

Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosien osia koskeva asemakaavan valmisteluaineisto ja tonttijako (Sarvikangas) on nähtävillä 5.5. – 26.5.2023 Oulun kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 26.5 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Huomioittehan, että antamanne palaute on julkista.

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 5.5.2023.

Lisätietoja hankkeen projektikortilta.

Kuva: Sarvikankaan maankäytön yleissuunnitelmaluonnos (INARO Oy, 14.4.2023).

Havainnekuva Sarvikankaan asuinalueesta valmisteluvaiheessa.