Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Terwa Towerin asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheesta 1 etänä 19.5. klo 17

04.05.2022

Oulun Vänmanninsaareen sijoittuvan Terwa Towerin asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheesta 1 järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä torstaina 19.5.2022 klo 17.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Viistoilmakuva maankäyttövaihtoehdoista. Kuvat: Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Terwa Towerin asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto 1:n maankäyttövaihtoehdot 1–4 nähtäville 6.5.–6.6.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 6.6.2022 klo 15.30 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Palaute on julkista.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle hotelli, hotellin toimintaan liittyvää kokoustiloja, majoituskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja toimistotiloja. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan muun muassa alueen liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, aukioihin, puistoalueisiin ja vesistöön.

Lisätietoja

Lisätietoja Terwa Towerin projektikortilta

Uutinen Terwa Towerin valmisteluvaiheesta.

Tiedote on julkaistu ensimmäisen kerran 4.5.2022.