Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Tuiran keskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta etänä 29.3.2022 klo 17

08.03.2022

Tuiran keskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä tiistaina 29.3.2022 klo 17.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.


 

Asemakaavahankkeessa suunnitellaan päiväkoti-, koulu- ja muita palvelutoimintoja kampusmaisesti Tuiran keskukseen, pääosin nykyisen Tuiran koulun ja Merikosken päiväkodin alueelle. Samalla tarkistetaan asemakaavaa päivittäistavarakaupan tontilla vastamaan rakennettua tilannetta. Suunnittelualue kattaa myös Kytkintie 7:n kiinteistön, Merikoskenpuiston sekä Kaarretien eteläisen osuuden Valtatien eteläpuolella. Alueen liikennejärjestelyt ja viheralueet suunnitellaan tarvittavilta osin. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Tuiran keskuksen kaavaluonnoksen nähtäville 11.3. - 11.4.2022 väliseksi ajaksi. Kuulutukseen pääset tutustumaan Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Kuntalaisilla on nähtävilläoloaikana mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi
 

Lisätietoja

Lue lisää Tuiran keskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta hankkeen projektikortilta, joka löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.