Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Välikylän Yrityskylän kaavamuutoksesta

12.08.2022

Välikylän Yirtysrinne ja Yrityskaarre kaavaluonnoksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään
etänä teamsissa 25.8.2022 alkaen klo 17.

Osallistu Välikylän tilaisuuteen tästä linkistä.

Välikylän kartta alueesta

Kuva: Opaskartta kaavamuutosalueesta Välikylässä.

Asemakaavan muutos koskee Välikylän kaupunginosan osia kortteleista 101, 104, 106 sekä kortteleita 112, 126, 127 ja 128 sekä katu- ja viheralueita. Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta ja maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteidan mukaisesti. Välikylän yritysaluetta kehitetään monipuolisen pienteollisuuden ja yritystoiminnan alueena, jolloin elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet paranevat Oulun seudulla. Asemakaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelemaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia työpaikkarakentamisen hankkeita mm. muuttamalla kaupan suuryksikköjen korttelialueiden kaavamääräyksiä.

Yhdyskuntalautakunta on asettanut Välikylän (Yritysrinne ja Yrityskaarre) kaavaluonnoksen nähtäville ajalle 17.6. - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 343).
Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja
Välikylän, Yritysrinne ja Yrityskaarre projektikortilta.