Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Välikylän Yritysrinne ja Yrityskaarre 25.8.2022 klo 17 etänä

23.08.2022

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Välikylän Yritysrinne ja Yrityskaarre kaavaluonnoksesta järjestetään etänä 25.8.2022 klo 17.00.

OSALLISTU VÄLIKYLÄN TILAISUUTEEN TÄSTÄ LINKISTÄ.

Välikylän viitesuunnitelma, Tuomas Teppola

Kuva: Viitesuunnitelma, Tuomas Teppola.

Asemakaavan muutos koskee Välikylän kaupunginosan osia kortteleista 101, 104, 106 sekä kortteleita 112, 126, 127 ja 128 sekä katu- ja viheralueita. Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta ja maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteidan mukaisesti. Asemakaavan tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen palvelemaan nykyistä monipuolisemmin erilaisia työpaikkarakentamisen hankkeita.

Yhdyskuntalautakunta asetti kaavaluonnoksen nähtäville ajalle 17.6. - 31.8.2022 (yhdltk 7.6.2022 § 343). Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja
Välikylän hankkeen projektikortilta.

kartta