Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Yli-Iin Kotaselän tuulivoima-alueen kaavahankkeesta 17.10.2023 Kierikissä

03.10.2023

Yli-Iin Kotaselän tuulivoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yhteinen

tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 17.10.2023 klo 17–19 Kierikkikeskuksen auditoriossa osoitteessa Pahkalantie 447A, Oulu (Yli-Ii).

Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, jonka linkki julkaistaan kaupungin internetsivulla  ja ympäristöhallinnon internetsivulla.

Yli-Iin Kotaselän tuulivoima-alueen osayleiskaavan OAS on julkisesti nähtävillä 3.10.–1.11.2023 välisen ajan seuraavissa paikoissa:

Kaavan kanssa rinnan etenee ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), josta ELY-keskus vastaa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. YVA-ohjelma on OAS:n kanssa yhtä aikaa nähtävillä. Voit tutustua siihen ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Uutinen julkaistu ensimmäisen kerran 3.10.2023.

Lisätietoja hankkeen nettisivulta