Tiistaina 27.9.2022 alkava lakko vaikuttaa Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidon toimintaan

23.09.2022

Tehy ry ja SuPer ry ovat ilmoittaneet aloittavansa työtaistelun, joka koskee Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoa 27.–30.9.2022. Työnseisaus alkaa tiistaina 27.9.2022 klo 00.01 ja päättyy perjantaina 30.9.2022 klo 23.59.

Lakko vaikuttaa Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidon toimintaan. Oulun kaupunki pyrkii kuitenkin turvaamaan asiakkaiden välttämättömän hoidon myös haastavassa henkilökuntatilanteessa.

Lakko ei vaikuta muiden kotihoitoyksiköiden toimintaan. Lakon alaista työtä ei voi siirtää saman työnantajan toisen yksikön hoidettavaksi.

Kotihoidon aamu- ja iltakäyntejä tehdään klo 6.30–22.00 välillä. Työtaistelun aikana Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa käynnit asiakkaiden luona voivat olla eri aikaan kuin tavallisesti ja käynnin kesto voi olla normaalia lyhyempi. Toimenpiteet, jotka eivät ole välttämättömiä, voidaan joutua siirtämään tai jättää tekemättä. Jos kotihoidon palveluaikaa joudutaan lyhentämään, myös laskutus tarkistetaan, jos muutos vaikuttaa asiakasmaksuihin.

Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidon asiakkaita on tiedotettu asiasta. Jos asiakkaan omaisena voit ja haluat ottaa enemmän hoitovastuuta lakon aikana, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoon arkena numeroon 040 192 9433.  

Lakkoon on varauduttu Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa monin tavoin

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on varautunut lakkoon, jotta työntekijöitä on riittävästi turvaamassa asiakkaiden kotihoitoa.

Normaalitilanteessa Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa on käytettävissä päivittäin 40 henkilön työpanos. Noin 35 henkilön työpanoksella pystymme turvaamaan asiakkaiden kriittisen hoidon.

Työtaistelun aikana 27.–30.9.2022 tavoitteena on, että käytössä on 35 henkilön työpanosta päivää kohden. Tämän vuoksi olemme rekrytoineet sijaisia ja muista yksiköistä siirtyy henkilökuntaa vapaehtoisuuteen perustuen. Hoitotyössä on myös viranhaltijoita. Lisäksi henkilökuntaa saadaan myös rekrytointipalveluyrityksistä. Olemme myös neuvotelleet ja sopineet ammattijärjestöjen kanssa 26.9.2022 tarvittavasta suojelutyöstä, jotta 35 työpanosta päivää kohden saadaan täyteen.

Tiedotetta on päivitetty 26.9.2022 lisäämällä siihen väliotsikon jälkeen oleva teksti.