Toiminta-avustus asukas- ja kyläyhteisöille – lomakehaku aukeaa 19.2.

16.02.2024

Toiminta-avustus on haettavana 19.2.-4.3.2024. Hakuaika päättyy 4.3.2024 klo 15.30, myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukas- ja kyläyhdistykset.

Toimita hakemus sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminta, toiminta-avustus) tai paperisena kirjaamon aukioloaikana osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo Kansankatu 55. PL 71, 90015 Oulun kaupunki (kuoreen merkintä: Yhteisötoiminta, toiminta-avustus). Kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.30-15.30 ja puhelinnumero 08 558 40636.

Hakijataho vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Väärät puutteelliset tiedot hakemuksessa tai haku väärällä lomakkeella on hylky- tai takaisinperintäperuste.

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Liitteitä voi lähettää myöhemmin

Voit lähettää mahdollisia puuttuvia liitteitä hakuajan jälkeenkin Oulun kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminta, toiminta-avustuksen liite)

Avustus maksetaan, kun kaikki hakemuksessa mainitut liitteet on toimitettu. Liitteet tulee toimittaa viimeistään 30.6.2024. Avustusta ei voida siirtää seuraavalle vuodelle.

Hakulomakkeen löydät täältä: Yhteisötoiminnan koordinoimat avustukset | Yhteisötoiminta | Oulun kaupunki (ouka.fi)