Tuiran monitoimitalon suunnittelu on alkanut

06.06.2022

Tuiraan rakennetaan uusi monitoimitalo. Monitoimitaloon tulee tiloja yhtenäiselle peruskoululle, kirjastolle, nuorisopalveluille ja Oulu-opistolle.

Uusi monitoimitalo rakennetaan nykyisen Tuiran koulun tontille. Tuiran koulun vanha, vuonna 1900 rakennettu koulurakennus säilyy ja tulee toimimaan uuden monitoimitalon osana. Tuiran koulun uudempi, vuonna 1974 rakennettu betonielementtirakenteinen koulurakennus on päätetty purkaa, koska se ei vastaa nykyisiin tilatarpeisiin ja siinä on laajoja ja vaikeasti korjattavia rakennusteknisiä ongelma.

Koulu 650 lapselle

Yhtenäiseen peruskouluun tulevat luokka-asteet 0.–9. ja koulussa tulee opiskelemaan noin 650 lasta ja nuorta. Kirjaston ja sen yhteyteen tulevan asukkaiden olohuoneen, Oulu-opiston ja nuorisotilojen toimintaan voivat osallistua kaikki kuntalaiset. Iltaisin ja viikonloppuisin koulun tiloja voidaan käyttää erilaisiin harrastuksiin ja tapahtumien järjestämiseen.

Monitoimitalon suunnittelusta vastaa Verstas Arkkitehdit Oy. Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen, Tuiran kaupunginosan identiteettiä ja kaupunkikuvaa kohottava rakennus. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaa elinikäisen oppimisen tavoite, kuntalaistoiminnan vahvistaminen, kulttuurisensitiivisen toimintaympäristön luominen, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia kemikaaleja lasten kasvuympäristössä. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan ilmastovastuu.

”Laadukas ja osaava suunnittelu on tärkeässä roolissa tässäkin hankkeessa. Etenemme luottavaisin mielin”, kertoo projektipäällikkö Juha Melamies Oulun Tilapalveluista.

Rakennuksen suunnittelu on jo käynnissä, rakentaminen alkaa alkukesällä 2023 ja monitoimitalo otetaan käyttöön talvella 2024.

Tuiran monitoimitalon kuva.