Uimaveden laatu vaihtelee Nallikarissa – Uiminen ei suositeltavaa toistaiseksi

06.07.2022

Katso päivitetty tilanne: 7.7.2022 julkaistusta tiedotteesta


Maanantaina 4.7.2022 otetut uimavesinäytteet sisälsivät valitettavasti jälleen liikaa bakteereita, minkä vuoksi uimista Nallikarissa ei suositella varmuuden vuoksi. Näytteiden tuloksissa on päivittäistä vaihtelua. Vesinäytteistä tulee saada kahtena peräkkäisenä päivänä puhtaat tulokset, ennen kuin suositus välttää uimista voidaan purkaa. Oulun seudun ympäristötoimi seuraa Nallikarin uimarannan vedenlaatua edelleen tihennetysti.

Nallikarin uimarannalta maanantaina 4.7. otetussa näytteessä todettiin enterokokkeja 550 pmy/100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 200 pmy/100 ml. E. coli-bakteereja todettiin 2400 pmy/ 100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 500 pmy/ 100 ml.

Uusista näytetuloksista tiedotetaan torstaina 7.7. Tuolloin tiedetään tiistaina 5.7. otettujen näytteiden tulokset.  

Uimarantojen läheisyydessä olevat jätevesipuhdistuslaitokset, kuten Taskila, hygienisoivat puhdistetun veden ennen mereen johtamista uimakauden ajan toukokuusta elokuuhun. Oulun Vesi analysoi Taskilan jätevedenpuhdistamosta lähtevän puhdistetun veden laatua tihennetysti. Tulosten perusteella puhdistusprosessi ja hygienisointi toimivat normaalisti.

Nallikarissa veden laatua voivat heikentää myös rannan mataluus ja veden heikko vaihtuvuus. Lisäksi voimakas aallokko voi nostaa pohjasta bakteereita veteen. Bakteerit voivat olla myös uimareista peräisin, minkä vuoksi vatsataudissa ei pidä mennä uimaan. Ulkoisia lähteitä voivat olla myös laivaliikenne ja eläimet. Aina selvää yksittäistä syytä huonoon vedenlaatuun ei löydetä. 

Indikaattoribakteerit eivät sellaisenaan aiheuta tautia, mutta kun niiden määrä nousee, se kertoo olosuhteiden vedessä olevan sellaiset, että ne suosivat myös varsinaisia tautia aiheuttavia bakteereita. Tämän vuoksi uimisen rajoittaminen on edelleen tarpeen.

Aiemmin 4.7. julkaistu tiedote: ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ajankohtaista/-/asset_publisher/2fVr/content/nallikarin-uimaveden-heikkenemisen-syita-selvitetaan/50266

Uimarantavesituloksista tiedotetaan ympäristö ja luonto -sivuilla: www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ajankohtaista​