Uimavesinäytteiden tuloksia Oulun seudun talviuintipaikoilta

30.11.2023

Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 21.11.2023 uimavesinäytteet kaikilta virallisilta talviuintipaikoilta. Talviuintipaikkojen vedet täyttivät uimarantavedelle asetetut laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Nyt otetut näytteet olivat ensimmäiset talviuintinäytteet talvelle 2023-2024. Seuraavat talviuintinäytteet otetaan helmikuussa 2024.

Uimavesien laatu määritetään niin sanottujen indikaattoribakteerien (E. coli ja suolistoperäiset enterokokit) pitoisuuksien perusteella. Indikaattoribakteerit osoittavat uimaveden ulosteperäisen saastumisen määrää. Indikaattoribakteerit eivät välttämättä aiheuta vatsatauti- tai muita oireita, mutta mikäli näitä on runsaasti, uimavedessä voi olla myös tauteja aiheuttavia bakteereja ja viruksia. Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien toimenpiderajat, joilla uimaveden laatua arvioidaan. Indikaattoribakteerien toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 354/2008 ja 177/2008).

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Ympäristöterveydenhuollon neuvontapuhelin, arkisin klo 9-15, p. 044 703 6700