Uudella valtionrajat ylittävällä yhteistyöllä halutaan lisätä Perämeren ympäri ja Merenkurkun poikki kulkevan rannikkoreitin houkuttelevuutta

13.12.2022

Pyöräilyä Nallikarissa

Kuva: Oulun Matkailu oy.

Rannikkoelämyksiä ympäri vuoden, kestävyys keskiössä

Bothnian Coastal Route -hankkeen tavoitteena on lisätä Merenkurkun poikki ja Perämeren ympäri kulkevan rannikkoreitin houkuttelevuutta sekä ulkomaisten vierailijoiden, että paikallisen väestön keskuudessa. Hankkeen avulla pyritään lisäämään syitä vierailla reitin varrella sijaitsevissa kohteissa tutustumassa niiden runsaaseen tuotevalikoimaan ja samalla luoda parempia edellytyksiä kestävälle kasvulle.

Yhteistyökumppanit ottivat suurella ilolla vastaan ​​uutisen rahoituksen myöntämisestä uudelle matkailuhankkeelle.

Myönnetty rahoitus merkitsee laajaa yhteistyötä kolmen ruotsalaisen ja neljän suomalaisen organisaation välillä. Organisaatiot kokoontuvat yhteen hankekumppaneiksi kolmivuotiseen Interreg Aurora -hankkeeseen tammikuusta 2023 alkaen.

– Vahvalla kumppanuudella ja lähekkäin sijaitsevilla kohteilla molemmissa maissa kehitämme yhdessä matkailua Perämeren ympäri ja Merenkurkun poikki kulkevalla rannikkoreitillä, kuvailee Merenkurkun neuvoston hankepäällikkö Marianne Sjöström.

Kestävää matkailua ympäri vuoden

Hankkeessa nostetaan rannikkoaluettamme houkuttelevana matkailukohteena vuoden ympäri ja näytetään myös, kuinka sen voi tehdä kestävällä tavalla. Rannikkoreitti Bothnian Coastal Routen, miksi myös hanketta kutsutaan, varrella sijaitsevat matkailuyritykset saavat näkyvyyttä hankkeen markkinoinnin kautta, jossa kohderyhmänä ovat Euroopan matkailumarkkinat. Hankkeeseen sisältyy myös liiketoiminnan kehittäminen, ja tällöin painopisteenä on matkailuelinkeinon kyky sopeutua mahdollisiin tuleviin kriiseihin, kuten alan juuri kokema pandemia.

– Tämä uusi hankekonstellaatio Perämeren rannikkoa pitkin täydentää hyvällä tavalla jo olemassa olevia alueellisia yhteistyöverkostoja. Ajankohtaiset matkakohteet, jotka ovat kysyttyjä, huomioivat kestävän kehityksen ja korkeat luonto- ja kulttuuriarvot – ja vierailijat toivovat kaikkea tätä mieluiten ilman tungosta, sanoo Rickard Lundmark, Luleå Business Regionin ja Luulajan Matkailuorganisaation toimitusjohtaja.

– Hankkeen avulla lisäämme tietoisuutta alueen upeasta luonnosta, kulttuurista ja elämäntavoista sekä nostamme yhdessä ainutlaatuiset rannikkoympäristömme kartalle. Kaiken tarkoituksena on houkutella tulevia vierailijoita vuoden ympäri, sanoo Visit Skellefteån toimitusjohtaja Maria Broman.

Yhteiset nimittäjät, ainutlaatuiset kokemukset ja vahva kumppanuus

Useat tämän kumppanuuden jäsenet ovat tehneet jo aiemmin yhteistyötä muissa vastaavissa hankkeissa ja nähneet yhdessä profiloinnin edut ja näin herättäneet kansainvälisten vierailijoiden huomion. Tämän lisäksi on nähtävissä, että laajentuneella kumppanuudella on monia yhteisiä nimittäjiä ja arvoja, jotka puhuttelevat kansainvälisiä vierailijoita.

– Hankkeen avulla voimme hyödyntää aiemmasta Kvarken Destinations -hankkeesta saatuja kokemuksia ja tietoja. Hankkeen avulla valtionrajat ylittävää yhteistyötä syvennetään entisestään Ruotsin ja Suomen välillä Perämeren matkailualan ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan. Meillä on yhdessä houkutteleva tuotevalikoima Perämeren ympärillä ja odotamme innolla tätä valtionrajat ylittävää yhteistyötä, Visit Umeån toimitusjohtaja Gabriella Hed Vall sanoo.

– Tällä upealla rajat ylittävällä yhteistyöllä rakennamme vahvaa Perämeren merellisen matkailun ekosysteemiä ja kasvatamme ainutlaatuisen arktisen rannikkomme tunnettavuutta kansainvälisillä markkinoilla. Yhdessä muodostamme riittävän ison ja kilpailukykyisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa matkailuyrityksille kasvua, uusia kauppasuhteita ja kumppanuuksia, kertoo Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila.

– Perämeren alueen vahvuudet yhteistyössä Merenkurkun alueen kanssa tarjoavat kiehtovia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina. Esimerkiksi jäinen merenlakeus, yötön yö, luontokohteet ja rikas kulttuuriperintö ovat ainutlaatuisuuksia, joiden tuotteistaminen palveluiksi ja matkailureiteiksi tekee niistä saavutettavia ja koettavia elämyksiä, toteaa Oulun kaupungin BusinessOulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen.

– Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus solmia uusia kontakteja, tehdä yhteistyötä ja myös oppia toisiltaan. Paikallisten kohteiden kehittäminen on meille tärkeää Pohjoismaiden pohjoisosissa, lisää hankepäällikkö Peter Källberg, Vaasanseudun kehitys VASEK.

Ympäristöystävällinen kuljetus kiertomatkan yhdistävänä linkkinä

Wasaline (NLC Ferry Oy) on mukana hankkeessa osarahoittajana ja toimii yhdistävänä linkkinä merellä ympäristöystävällisen Aurora Botnia laivansa kautta.

– On jännittävää, että voimme markkinoida itseämme yhä laajemmin Euroopassa kestävänä matkailukohteena. Meillä on jo huipputuote Aurora Botnia, joka takaa maailman ympäristöystävällisimmän kuljetuksen Merenkurkun poikki. Kohteiden ja kaupunkien yhdistäminen toimivaksi reitiksi, johon kuuluu kaksi maata ja joiden kokonaisvaltaisena teemana on rannikko, vesi ja kestävyys, näemme konkreettisena ja saavutettavissa olevana tavoitteena, kertoo Catarina Fant, Wasaline Director Brand and Communications.

Hankkeeseen, joka toteutetaan vuosina 2023–2025, odotetaan matkakohteiden lisäksi osallistuvan noin 150 hankealueen yritystä.

Seuraavat matkakohteet ovat toteutuskumppaneita tässä matkailuhankkeessa, jolle Interreg Aurora -ohjelma on nyt myöntänyt rahoitusta; Ruotsin puolella Luulaja, Skellefteå ja Uumaja. Suomen puolella: Oulu, Kalajoki ja Vaasa. Hanke käsittää myös näiden ohella matkakohteet: Piteå, Haaparanta, Tornio, Kemi, Kokkola ja Pietarsaari sekä Wasaline yhdistävänä linkkinä merellä.

***

Bothnian Coastal Route (BCR) – Matkailuhanke, jonka tavoitteena on lisätä Merenkurkun poikki ja Perämeren ympäri kulkevan matkailureitin houkuttelevuutta:

Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 712 677,00 euroa, josta 1 763 241,00 euroa EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.

Hankekumppanit: Kumppanuuteen kuuluvat Merenkurkun neuvosto EAYY (johtava tuensaaja), Kalajoen kaupunki, Luleå Business Region AB, Oulun kaupunki/ Business Oulu, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Visit Skellefteå AB ja Visit Umeå AB.
Rahoittajat: Interreg Aurora, Lapin liitto, Region Västerbotten, Merenkurkun neuvosto EAYY, Uumajan kunta, Vaasanseudun kehitys Oy VASEK, Kalajoen kaupunki, Luleå Business Region AB, Oulun kaupunki/ BusinessOulu, Visit Skellefteå AB, Vaasan kaupunki, Kokkolan Matkailu Oy, Haaparannan kunta - Haaparanta/Tornio, Perämerenkaari Bothnian Arc ry, Pietarsaaren kaupunki, Piteån kunta, Kemin Matkailu Oy, NLC Ferry Ab Oy.
Hankeaika: Hankkeen kesto on kolme vuotta, vuoden 2023 alusta vuoden 2025 loppuun.

Uusi Interreg Aurora -ohjelma on hyväksynyt ensimmäiset hankkeet rahoituskaudelle 2021–2027. Ohjauskomiteat Sápmi ja Aurora kokoontuivat 22.–23. marraskuuta Luulajassa päättämään uusista valtionrajat ylittävistä yhteistyöhankkeista Euroopan pohjoisimmassa osassa ja Saamenmaassa. Ohjauskomiteat hyväksyivät 27 hanketta ensimmäisessä haussa, joihin myönnettiin yli 21 miljoonaa euroa. Merenkurkun neuvosto yhteistyökumppaneineen sai rahoitusta kolmeen hankkeeseen: Bothnian Coastal Route (BCR), Bothnia Green Energy och Nordic Battery Belt - Feasibility study.