Uuden museo- ja tiedekeskuksen rakentaminen käynnistyy purku- ja maansiirtotöillä

17.08.2023

Oulun Myllytullissa olevan Tietomaan rakennuksen peruskorjaus sekä uuden museo- ja tiedekeskuksen rakennustyöt käynnistyvät. Museo- ja tiedekeskuksen suojeltuun päärakennukseen tehdään mittava perusparannus.

Syyskuun aikana puretaan Tietomaan tiedeteatteri ja aloitetaan pysäköintialueen maanrakennustyöt. Samalla kunnallistekniikkaa siirretään pois uuden rakennuksen tieltä. Uusi museo- ja tiedekeskus rakentuu osittain nykyisen parkkipaikan paikalle kytkeytyen vanhaan tehdasrakennukseen. Alue on vanhaa Åströmin nahkatehtaan aluetta.

Pysäköintialue pienenee töiden alettua huomattavasti, joten parkkipaikat ovat 20.8. alkaen vain Tietomaan ja Sivakan vuokrapaikan lunastaneiden asukkaiden käytössä.

Uudisosan rakennustyöt alkuun 2024

Aikaisemmin Tietomaan käytössä olevaan suojeltuun päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja tilamuutoksia. Suojellun rakennuksen yhteyteen rakennetaan laajempi uudisosa. Uuteen rakennuskokonaisuuteen tulee sijoittumaan pääosa museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä käyntikohteisiin kuuluvat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo.

Museo- ja tiedekeskuksen suunnittelusta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu syksyllä 2022, jonka voitti kilpailuehdotus Loggia. Rakennustyöt alkavat vuonna 2024, ja uusi museo- ja tiedekeskus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Kohteen päätoteuttajana toimii KTC Group Oy.