Vanhempainyhdistys Hiukkasen kokous tiistaina 12.4. klo 17.30

05.04.2022

Tässä muistio kokouksesta:

Koulun vuosisuunnitelma

 • Tavoitteet
  • vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
  • ilmiöpohjainen oppiminen
  • arviointi
 • tärkeää, että lapset oppivat pysähtymään ja rentoutumaan
 • luovuuden korostaminen

Susanna kertoi myös päiväkodin vuosisuunnitelmasta

 • esiopetuksella ja alkuopetuksella yhteinen vuosikello

Oppilasryhmät

 • keskusteltiin ryhmäjaon periaatteista
 • tuplaluokkasysteemi mahdollistaa yksilölliset opinpolut, mutta aiheuttaa ryhmien osittaisen hajoamisen vuosittain
 • ryhmien muodostuksessa käytetään apuna kaveritoiveita ja sosiogrammeja sekä opettajien pedagogista osaamista
 • esiopettajien ja alkuopettajien välillä käydään siirtokeskustelut tulevien ekaluokkalaisten osalta

Ajankohtaiset asiat

 • koululiikuntatapahtumiin parempi tiedotus
 • toivotaan parempaa tiedottamista, viikkokirjeet, erityisesti alkuopetuksessa

Muut asiat

 • tervetuloviesti lukuvuoden alussa on ilahduttanut
 • eskareiden olisi hyvä tietää, miten kouluun tulo tapahtuu