Varhaiskasvatuksen palvelutakuu päättyy 31.12.2021

29.11.2021

Varhaiskasvatuksessa on ollut käytössä palvelutakuu, jossa perhe voi sanoa varhaiskasvatuspaikan väliaikaisesti irti päiväkodista vähintään kuukauden ajaksi tehdessään palvelutakuusopimuksen. Paikan on voinut sanoa irti vanhemman työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan, äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä hoitovapaan vuoksi. Poikkeuksena on isyysrahakausi, jolloin palvelutakuuaika voi olla kuukautta lyhyempi. Lapsi on voinut palata samaan päiväkotiin viikon kuluessa siitä, kun perhe on ilmoittanut kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tarpeesta.

Koska varhaiskasvatuksen palvelutakuu ei enää vastaa tämän päivän tavoitteita, Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta lakkauttaa varhaiskasvatuksen palvelutakuun 1.1.2022 alkaen. Tätä aikaisemmin tehdyt sopimukset ovat voimassa sopimuksen päättymiseen saakka.

Varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle korostetaan yhä enemmän kansainvälisissä ja kansallisissa keskusteluissa ja tutkimuksissa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen oikeus, joten varhaiskasvatuksen toimenpiteiden tulee tukea varhaiskasvatukseen osallistumista, ei vahvistaa varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäämistä. Valmisteilla oleva perhevapaauudistus takaa oikeuden varhaiskasvatuspaikan säilymiseen, vaikka lapsi olisi poissa varhaiskasvatuksesta vanhempainrahakauden aikana.

Lisätietoa voi lukea sivistys- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta 16.11.2021 § 144

Ystävällisin terveisin


Miia Kemppi

Varhaiskasvatusjohtaja

Sivistys- ja kulttuuripalvelut