Vastaa kyselyyn jätehuollon palvelutasosta

05.07.2022

Ramboll Finland Oy tekee Kiertokaari Oy:n toimeksiannosta selvitystä toimialueen jätehuollon palvelutasosta. Kiertokaari on kuntien omistama jäteyhtiö, jonka toimialueen kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluiden piiriin.

Kyselyn avulla selvitämme asuinalueen jätehuollon palvelutason toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valmisteilla olevan Kiertokaari Oy:n palvelutason määrittämisessä. Jätehuollon palvelutasossa kuvataan jätehuollon nykytila ja asetetaan tavoitteet sen kehittämiseksi.

Näkemyksenne ovat hyvin tärkeitä. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, mitä jätehuoltopalveluita alueellasi on.

Vastaajien kesken arvotaan viisi (5kpl) S-ryhmän lahjakorttia (arvo à 50€) sekä viisi (5kpl) Kiertokaaren Mainio-kaupan lahjakorttia (arvo à 50 €). S-ryhmän lahjakortti käy maksuvälineenä S-ryhmän toimipaikoissa ja Mainio-kaupan lahjakortilla voit ostaa tavaroita, joita on saatu asiakkailta Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksen talteenottopisteellä.

Kaikkia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Yksittäisiä vastauksia sellaisenaan ei tulla esittämään yhdellekään konsultin ulkopuoliselle taholle. Vastaamalla tähän kyselyyn hyväksyt kaikkien annettujen tietojen hyödyntämisen selvityksen toteutuksen yhteydessä. Vastaukset hävitetään kun ne eivät ole enää selvityksen kannalta tarpeellisia.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu Webropol-linkin kautta: (https://link.webropol.com/s/palvelutaso-kiertokaari.)