Vedenkäytön ohjeita sähkökatkoksiin

28.11.2022

Sähkökat­kosten aikaan hanavettä on turvallista juoda

Sähkökatkokset eivät vaikuta veden laatuun, ja sitä on turvallista juoda sähkökatkosten aikana, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta.

Vesitornien ja varavoimakaluston ansiosta vedenjakelu toimii yleensä normaalisti ennakkoon ilmoitetun sähkökatkon aikana, joskin painetaso voi osalla alueista alentua. Mikäli sähkökatkokset tulevat yllättäen, vedenjakelussa voi esiintyä lyhyitä katkoksia alueilla, joissa ei ole vesitornia.

Suihkun ja WC:n käyttöä on syytä välttää sähkökatkon aikana

Jos sähköt katkeavat, toimi näin:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja pesukoneiden käyttöä
  • Vältä WC:n huuhtelua ja älä laske vettä turhaa viemäriin. Voit käyttää esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan vettä.
  • Jos kiinteistössä on oma jätevesipumppaamo, huolehdi kiinteistön vedenkäytön rajoittamisesta
  • Vältä kuuman veden käyttöä, koska lämpimän veden lämpötila voi laskea alle 55 asteen ja siten aiheuttaa legionellabakteerien kasvua vesijohdoissa.
  • Suojaa vesikalusteet, vesijohdot ja -mittari jäätymiseltä.

Sähkökatkokset aiheuttavat ongelmia jätevesipumppaamoissa. Laajoissa sähkökatkoksissa kaikkia jätevesipumppaamoja ei voida tyhjentää ja varavoimaa ei voida järjestää. Oulun alueella on 335 jätevesipumppaamoa. Siksi vedenkulutus on hyvä minimoida, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylity ja johda vuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen.

Varaudu veden häiriö­ti­lan­teisiin etukäteen

Kaikkien vedenkäyttäjien on hyvä varautua vesihuollon häiriötilanteisiin etukäteen.

  • Varaa kotiisi puhdas vesiastia esim. kannellinen ämpäri vedenhakua ja säilytystä varten
  • Varaa puhdasta juomavettä muutaman päivän veden tarpeeseen, 6–10 litraa jokaiselle henkilölle
  • tarkista kiinteistössä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus. Kehotus koskee erityisesti kellarillisia kiinteistöjä, joissa viemäritulvat ovat todennäköisempiä.

Rekisteröidy häiriö­tie­dotteen saajaksi

Oulun Vedellä on käytössä häiriötekstiviestipalvelu, minkä kautta lähtee tekstiviestit alueelle osoitteen perusteella rekisteröityihin puhelinnumeroihin. Palvelun käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä, mikäli käytössä on salainen puhelinnumero tai työpuhelin, mikä on rekisteröity työpaikan osoitteeseen.