Vielä ehdit äänestää ja vaikuttaa Oulun osallistuvan budjetoinnissa, mitkä ehdotukset toteutetaan

23.05.2022

Vielä ehdit tämän viikon ajan vaikuttaa, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 34 ehdotuksen joukosta. 

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi) jossa myös äänestys tapahtuu. Äänestysaikaa on sunnuntaihin 29.5. saakka.

Tähän mennessä äänensä on jo antanut noin 2500 oululaista. Kaikki äänestyksessä mukana olevat ehdotukset ovat saaneet tasaisesti ääniä. Toteutukseen menevien ehdotusten kärki vaihtelee koko ajan.

Äänestyksessä on mukana monipuolisesti ehdotuksia eri aihealueista. Mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. 

Äänestäminen Osallistu Oulu -sivustolla 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää myös omilla MPASSid-tunnuksillaan. Tarkemmat äänestysohjeet ovat Osallistu Oulu-sivustolla. 

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.